– Organigrama de l’associació

– Seccions i responsables

Comunicació i Organització

Premsa, web i xarxes socials

Responsable

Guillem Canal

Restauració

Manteniment de les comparses
Jordi Camps , Eva Ordas i Ernest Ferrer

Apuntar

Control i llistes dels patumaires

Responsable: Guillem Canal
Ajudant: Miqui Amado

Logística

Transport de les comparses

Ernest Ferrer i Ramón Vilalta

Vestuari

Vestimenta de les comparses
Ernest Ferrer

Protocol

Timing i ruta a seguir

Miqui Amado

Seguretat

Segons normatives vigents
Manel Herrerías

Recursos Humans

Gestió de personal
Ernest Ferrer i Jordi Camps

Cartell de Patum

Jurat de la Patum Infantil
Eva Ordàs i Xavi Vidal