– Organigrama de l’associació

– Seccions i responsables

Comunicació

Premsa, web i xarxes socials

Responsable

Guillem Canal

Restauració

Manteniment de les comparses
Jordi Camps , Eva Ordas i Ernest Ferrer

Apuntar

Control i llistes dels patumaires
Joan Caballero, Guillem Canal i Miqui Amado

Logística

Transport de les comparses
Joan Caballero, Ernest Ferrer, Dídac Zamora, Ramón Vilalta i Toni Parcerisa

Vestuari

Vestimenta de les comparses
Ernest Ferrer

Protocol

Timing i ruta a seguir

Joan Caballero

Seguretat

Segons normatives vigents
Manel Herrerías

Recursos Humans

Gestió de personal
Ernest Ferrer i Jordi Camps

Cartell de Patum

Jurat de la Patum Infantil
Eva Ordàs i Xavi Vidal