Els camps marcats amb un * són camps obligatoris.

 

-Dades de la persona interessada en fer el CRE

Personal oficial de plantilla no col·laborador.

La validesa d'aquest curset només serà aplicable i únicament compatible per a la "La Patum de Berga", incloent la participació de forma directe o indirecta tan en "La Patum Infantil" com la festa de "La Patum". Aquesta formació, no és compatible ni vàlida amb qualsevol altre festa que es requereixi el CRE i sigui diferent a l'esmentada, com per exemple Associacions de diables, Associacions de correfocs, etc...

 


Protecció de dades
D’acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer del qual és titular ASSOCIACIÓ PER LA PATUM INFANTIL, amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis.

Tanmateix, li informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades al domicili fiscal de ASSOCIACIÓ PER LA PATUM INFANTIL situat a Pinsania, 14 2 – 08600 Berga – Barcelona.Amb la col·laboració de