Casc del Gegant

Divendres dia 16/06/2017

A les 12:00h Patum Infantil de Lluïment i a partir de les 17:00h Patum Infantil Complerta amb salt de plens i tirabols.

Altres dates

22 de Maig

Dilluns 22 de Maig. 18h.
Pavelló Municipal Vell (Berga)

– Es mesuraran, els nens/es participants a les comparses de la patum del any anterior.
– Els nens/es inclosos dintre de la mida demanada per la comparsa participant, continuaran a la mateixa comparsa.
– Els nens/es que passin de la mida demanada, entraran a formar part d’un altra comparsa.

23 de Maig

Dimarts 23 de Maig. 18h.
Pavelló Municipal Vell (Berga)

– Es mesuraran, els nens/es que vulguin participar.
– Es repartiran indistintament i per sorteig, les places vacants del dia anterior entre:
1. Nens/es que participin per primera vegada a la patum.
2. Nens/es participants l’any anterior a la comparsa dels plens o feien descans.

24 de Maig

Dimecres 24 de Maig. 18h.
Pavelló Municipal Vell (Berga)

– Es faran les inscripcions per la comparsa de els plens.
– Les comparses estaran preparades, si algun nen/a les vol provar.

En el sorteig aplicarem la Disposició Addicional Sisena del Reial Decret 989/2015.

Per tant, si es vol accedir en alguna comparsa de:

Maces/guites: El menor haurà de tenir un mínim de 10 anys el primer dia d’assaig (29/05/2017) i un màxim de 11 anys el dia de la Patum Infantil (16/06/2017).
Els Plens: El menor haurà de tenir un mínim de 10 anys i un màxim de 14 anys el dia del Patum Infantil (16/06/2017).

Del 29 de Maig al 9 de Juny

Assajos del 29/05 al 9/06.
De les 19h fins a les 20:30h. Pavelló Municipal Vell (Berga)

 

– Comencen els assaigs de les diferents comparses.
– El dia 9 de Juny es farà l’últim assaig de les diferents comparses amb tirabols inclosos.

 

7 de Juny

Dimecres 7 de Juny. 19h.
Curset del foc (C.R.E.)
Pavelló de Suècia (Berga)

– Xerrada tècnica/curset als nens/nenes que participin a les comparses de les maces, guites i plens , així com a els pares i acompanyants dels plens.
– Entrega del ticket dels plens

8 de Juny

NOVETAT!!
Dijous 8 de Juny. 18h.
Residència de St. Bernabé

– Assaig general de totes les comparses, inclòs tirabols i plens.