Inscripcions on-line

Les inscripcions on-line s’obriran durant el dia 29 d’Abril fins el 16 de Maig.

Sorteig d’accès


Local dels Castellers de Berga
C/Ciutat nº 35

Horari

SORTEIG DE COMPARSES MENYS PLENS

10:00h a 11:00h Inscripció No-Online
11:00h a 11:45h Inscripcions Online
11:45h al acabar Sorteig i entrega de documentació a omplir
Horari

SORTEIG DE LA COMPARSA DELS PLENS

16:00h a 17:30h Registre dels plens que l’any passat només tenien el segon salt a plaça i no el van poder fer culpa de la pluja.
Es farà entrega de la documentació necessària i no caldrà fer sorteig. Hi han 11 places reservades.
17:30h a 18:00h Inscripció No-Online
18:00h a 19:00h Inscripcions Online
19:00h al acabar Sorteig i entrega de documentació a omplir
Un cop el nen/a hagi escollit per prioritat les comparses que vol fer o l’ordre del salt (plens), no es obligatori que es quedi fins fer el sorteig. El qui SI s’ha de quedar fins el final és el pare o mare del menor.
Novetats

– Tan el sorteig com la formació del foc (CRE) es farà al local dels Castellers de Berga.
– Tots els sortejos es faràn en 1 sol dia. En anteriors edicions es feia el 1r dia s’apuntaven els nens/es d’anteriors edicions i el 2n dia els nous segons places vacants disponibles i el 3r dia la comparsa dels plens. Aquest any s’unifica tot en un únic dia.
– Pel sorteig de comparses, es regirà segons la novetat implementada de l’any passat envers a les comparses rotatives. Eliminant el període de descans obligat i forçant que hi hagi més possibilitat d’accés a la mateixa.
– En la comparsa dels plens, si no hi ha un mínim de 40 plens inscrits, nomès es farà un unic salt. S’elimina la possibilitat de fer 2 salts com a mesura excepcional de l’any passat.
– Juntament amb els Castellers de Berga i amb La Patum Infantil, farem la 2a Edició de La Patum de les Andròmines, degut el gran éxit que va tenir l’any passat.

Comentar-vos que tenim més novetats, però us les anirem dient de mica en mica!

– Els nens/es que fa 2 anys els hi tocava estar en una comparsa de foc i per culpa de la normativa del foc es van quedar a fora, tindrà prioritat a l’hora d’escollir la plaça vacant si compleixin els requisits d’accés.

Entrega de la documentació

Documentació

En el mateix dia que es fasci el sorteig i el nen/a formi part d’una comparsa, s’entregarà el mateix moment, tota la documentació necessària obligatòria per omplir.

Qualsevol document que no sigui entregat, o no estigui de forma correcte o estigui fora del plaç assenyalat per l’Associació, encara que el menor hagi entrat per sorteig i hagi obtingut una plaça a la Patum Infantil, quedarà apartat de la convocatòria d’enguany. La vacant generada serà coberta pel següent reserva de la llista. Per saber exactament que es necessita i com s’ha de complimentar, podeu consultar-ho clicant aquí.

La documentació que us entregarem serà:

 • Full justificant de la Patum Infantil
  Ha de ser firmat pel mare i la mare. La firma ha de ser la mateixa que consta en el DNI. En cas d’inspecció, si la firma no coincideix, el nen/a NO PODRÀ SALTAR NI FORMAR PART DE LA COMPARSA.
  Si els pares estan divorciats, igualment es necessita la firma de les dues parts.
  Si el pare/mare no pot firmar per algun motiu, però es té un full de custòdia per part del jutge, s’haurà d’adjuntar fotocòpia on acrediti la pàtria i potestat.
 • Full de cessió d’imatge del menor
  Per tal de complir amb la normativa vigent de la protecció de dades és necessari firmar aquest document.
 • Full d’acompanyant de ple
  Si el menor ha guanyat una plaça per saltar de ple, addicionalment faltarà la documentació de l’acompanyant.

Addicionalment, adjunta amb tota la documentació que ens haureu d’entregar amb els papers anteriors, també hi haureu d’incloure:

 • Fotocopia del DNI del nen/a
  En cas de no tenir DNI, farà falta fotocopia del llibre de família.

La documentació s’haurà de fer a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Berga, la seva ubicació està situada just a l’entrada de l’Ajuntament.

L’horari per entregar la documentació és de 9 a 14h.
A excepció del dia 20 de Maig que també pot ser en horari de tarda de 17h a 19h.

Llei de protecció de dades

La llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) és una llei orgànica que té l’objecte de protegir la intimitat i la privadesa personal i familiar. Aquesta llei afecta a totes les dades que fan referència a persones físiques registrades sobre qualsevol suport, informàtic, o no. Per aquest motiu i gràcies a l’empresa WINDAT, la Patum Infantil podrà garantir el compliment d’aquesta llei.

AISLOPD

WINDAT (Assesoria i Serveis en Protecció de dades) és una empresa líder i especialista en aquest sector.

Per tant, podem dir que l’Associació de la Patum garantim, gestionem i tractem totes les dades amb la màxima rigorositat possible, aplicant la normativa vigent.

Formació del foc (CRE) i Assajos

Dissabte 1 de Juny
Curset del foc (C.R.E.)
Local dels Castellers de Berga

– A les 16:00h = Entrega del ticket dels plens

– A les 17:00h = Xerrada tècnica/curset als nens/nenes que participen a les comparses de les maces, guites i plens , així com a els pares i acompanyants dels plens.

Assajos del 03 al 12 de Juny
De les 19h fins a les 20:30h. Pavelló Municipal Vell

– Comencen els assaigs de les diferents comparses.

 

Dijous 13 de Juny a les 18h.
Salt a la Residència St. Bernabé

– Assaig general de totes les comparses, inclòs tirabols i plens.

Divendres 14 de Juny a les 19h.
Ultim dia d’assaig

Lloc: S’informarà més endavant

Patum Infantil 2019

Casc del Gegant

Divendres dia 21/06/2019

A les 12:00h Patum Infantil de Lluïment i a partir de les 17:00h Patum Infantil Complerta amb salt de plens i tirabols.

Amb la col·laboració de