Inscripcions on-line

Les inscripcions on-line s’obriran durant el dia 1 d’Abril fins el dia 20 d’Abril.

Sorteig d’accès

Dimarts 24 d’Abril, a les 18h.
Pavelló Municipal Vell (Berga)

– Es mesuraran, els nens/es participants a les comparses de la patum.
– S’aplica les comparses rotatives.

Dimecres 25 d’Abril, a les 18h.
Pavelló Municipal Vell (Berga)

– Es faran les inscripcions i sorteig per la comparsa de els plens.
85 per plaça i 3 pel dia de les germanetes.

En el sorteig continuarem aplicant la Disposició Addicional Sisena del Reial Decret 989/2015.

Per tant, si es vol accedir en alguna comparsa de:

Maces/guites: El menor haurà de tenir un mínim de 10 anys el primer dia d’assaig (14/05/2018) i un màxim de 11 anys el dia de la Patum Infantil (01/06/2018).
Els Plens: El menor haurà de tenir un mínim de 10 anys i un màxim de 14 anys si realitza el salt a les Germanetes (24/05/2018) o bé, el dia de Patum Infantil (01/06/2018).

Novetats

– En el mateix dia es sortejaran totes les places de les comparses. En anteriors edicions es feia el 1r dia s’apuntaven els nens/es d’anteriors edicions i el 2n dia els nous segons places vacants disponibles. Aquest any s’unifica tot al mateix dia.
– Per donar més possibilitats en aquells nens que vulguin participar, entra en vigor el tema de les “comparses rotatives”. Eliminem el període de descans obligat i forcem que hi hagi més possibilitat d’accés a la mateixa:

– Els nens/es que l’any passat els hi tocava estar en comparsa i per culpa de la normativa del foc es van quedar a fora, tindrà prioritat a l’hora d’escollir la plaça vacant si compleixin els requisits d’accés.

Entrega de la documentació

En el mateix dia que es fasci el sorteig i el nen/a formi part d’una comparsa, s’entregarà el mateix moment, tota la documentació necessària obligatòria per omplir.

Qualsevol document que no sigui entregat, o no estigui de forma correcte o estigui fora del plaç assenyalat per l’Associació, encara que el menor hagi entrat per sorteig i hagi obtingut una plaça a la Patum Infantil, quedarà apartat de la convocatòria d’enguany. La vacant generada serà coberta pel següent reserva de la llista. Per saber exactament que es necessita i com s’ha de complimentar, podeu consultar-ho clicant aquí.

La documentació que us entregarem serà:

 • Full justificant de la Patum Infantil
  Ha de ser firmat pel mare i la mare. La firma ha de ser la mateixa que consta en el DNI. En cas d’inspecció, si la firma no coincideix, el nen/a NO PODRÀ SALTAR NI FORMAR PART DE LA COMPARSA.
  Si els pares estan divorciats, igualment es necessita la firma de les dues parts.
  Si el pare/mare no pot firmar per algun motiu, però es té un full de custòdia per part del jutge, s’haurà d’adjuntar fotocòpia on acrediti la pàtria i potestat.
 • Full de cessió d’imatge del menor
  Per tal de complir amb la normativa vigent de la protecció de dades és necessari firmar aquest document.
 • Full d’acompanyant de ple
  Si el menor ha guanyat una plaça per saltar de ple, addicionalment faltarà la documentació de l’acompanyant.

Addicionalment, adjunta amb tota la documentació que ens haureu d’entregar amb els papers anteriors, també hi haureu d’incloure:

 • Fotocopia del DNI del nen/a
  En cas de no tenir DNI, farà falta fotocopia del llibre de família.
Llei de protecció de dades

La llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) és una llei orgànica que té l’objecte de protegir la intimitat i la privadesa personal i familiar. Aquesta llei afecta a totes les dades que fan referència a persones físiques registrades sobre qualsevol suport, informàtic, o no. Per aquest motiu, aquest any  i gràcies a l’empresa AISLOPD, la Patum Infantil podrà garantir el compliment d’aquesta llei.

AISLOPD

AISLOPD (Assesoria i Serveis en Protecció de dades) és una empresa especialista en aquest sector.

Per tant, podem dir que l’Associació de la Patum garantim, gestionem i tractem totes les dades amb la màxima rigorositat possible, aplicant la normativa vigent.

L’entrega de tota la documentació s’haurà de fer a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Berga, la seva ubicació està situada just a l’entrada de l’Ajuntament.

L’horari serà de 8 a 15h de dilluns a divendres i a més el dilluns a la tarda de 17 a 19h.

Formació del foc (CRE) i Assajos

Dissabte 12 de Maig 18h.
Curset del foc (C.R.E.)
Pavelló de Suècia (Berga)

– Xerrada tècnica/curset als nens/nenes que participin a les comparses de les maces, guites i plens , així com a els pares i acompanyants dels plens.
– Entrega del ticket dels plens

Assajos del 14/05 al 23/05.
De les 19h fins a les 20:30h. Pavelló Municipal Vell

– Comencen els assaigs de les diferents comparses.

 

Dijous 24 de Maig a les 18h.
Salt a les Germanetes

– Assaig general de totes les comparses, inclòs tirabols i plens.

Divendres 25 de Maig a les 19h.
Ultim dia d’assaig

Lloc: S’informarà més endavant

Patum Infantil 2018

Casc del Gegant

Divendres dia 01/06/2018

A les 12:00h Patum Infantil de Lluïment i a partir de les 17:00h Patum Infantil Complerta amb salt de plens i tirabols.