Des de l’Associació de la Patum Infantil, tenint en compte la normativa del foc (on s’estableix que els nens/es menors de 10 anys no poden accedir a formar part en cap comparsa de foc) i també la gran demanda de nens/es per accedir a formar part de la festa, hem canviat el funcionament d’’accés i dels cicles de durada.

Any 2017

Aplicarem la normativa del foc. Això vol dir que quan es comencin a fer els assajos en les comparses de foc (Maces i Guites), els nens/es que en vulguin formar part han de tenir com a mínim 10 anys i màxim 11. Per tant, el primer pas és tenir en compte que els nen/es que NO tinguin 10 anys fets o no els facin com a data màxima el dia 29/05/2017 no podran accedir a cap comparsa de foc.

Als nens/es que l’any passat formaven part d’una comparsa de foc i aquest any no arriben als 10 anys se’ls oferirà la possibilitat de tenir accés a alguna altra comparsa on puguin accedir per mides i, a la vegada, hi hagi alguna vacant.

Si els menors que s’han vist afectats per la normativa no poden accedir a cap altra comparsa, se’ls reservarà el dret de plaça (no hauran de fer el sorteig) fins que tinguin els 10 anys per poder accedir a qualsevol comparsa de foc o bé fins que vulgui formar part d’alguna altra.

Entenem que els nens/es, igual que l’Associació de la Patum Infantil, no tenen cap culpa i es mereixen tenir el mateix tracte que tenien abans que s’apliqués aquesta normativa.

Per això, a efectes pràctics, si un nen/a té 8 anys i no té cabuda a cap altre comparsa, als 9 anys podrà accedir-hi -sempre que no sigui de foc. I si als 9 anys no hi accedeix perquè vol participar en una comparsa de foc, als 10 anys sí o sí tindrà aquesta plaça.

En el suposat cas que el menor té 8 anys i vol fer una altra comparsa -que no sigui de foc- i hi ha una vacant, tindrà accés a poder-la fer. No obstant, com que continuarà fent Patum, perdrà el comodí per accedir a la comparsa de foc.

  • Comparsa dels àngels:Des de l’Associació entenem que la normativa del foc afecta a aquelles comparses on hi intervé un element pirotècnic. Per tant, l’Associació de la Patum Infantil ha decidit que la comparsa dels Àngels no forma part, ni està vinculada, amb la comparsa de les Maces. Així doncs, els menors que vulguin fer d’àngels, ho podran continuar fent sense que aquesta estigui afectada per la normativa que ens ocupa.

Dia del sorteig

El dia del sorteig es tindrà en compte l’alçada i, en el cas de les comparses de foc, l’edat. En el cas de l’edat, el menor ha de tenir l’edat que es demana agafant la referència la data 29/05/2017, que serà el primer dia d’assaig.

Mides Patum Infantil

Opció A

Nens/es que s’apunten per primer any. Podran accedir segons les vacants vigents i es filtrarà per alçada i/o edat.

  • S’aplica el cicle de les comparses rotatives.

Opció B

Nens/es que els hi afecta la normativa:

  • Es guarda la plaça en cas que no hi hagi cap plaça disponible per realitzar.
  • Si per mides poden accedir a alguna comparsa, continuaran el seu cicle.

Opció C

Nens/es a qui NO afecta la normativa:

  • Continuen dins del cicle de la Patum Infantil.
  • Últim any del cicle de 3 anys.

En el cas de voler accedir a les Maces o Guites (xica o grossa), el nen/a ha de tenir entre 10 i 11 anys en data 29/05/2017.
En el cas de voler accedir als Plens, el nen/a ha de tenir entre 10 i 14 anys en data 16/06/2017.
En el cas de voler accedir a qualsevol altre comparsa, es regirà per la normativa d’alçada de comparsa.

Any 2018  i les comparses rotatives

Segons la reunió realitzada amb tots els caps de colla, juntament amb els responsables de l’Associació, es va decidir que degut a la gran quantitat de nens/es que s’apunten cada any per formar part d’una de les diferents comparses, seria bo poder eliminar els cicles que s’estavena fent dels 3 anys (a l’entrar a formar part d’una comparsa, el menor tenia 3 anys garantits de fer Patum Infantil sense haver de fer cap tipus de sorteig).

Per aquest motiu, a l’any 2018 es farà el sorteig seguint el sistema intern de les “comparses rotatives“.
Basant-nos des de la perspectiva de places disponibles, nens interessats en participar i normativa del foc, el menor podrà accedir segons el grup que més l’interessi:

Inscripcions on-line

L’any passat es va fer la prova pilot de realitzar les inscripcions on-line.
Degut l’èxit del resultat, aquest any es podran tornar a inscriure tots els menors participants mitjançant la web de la Patum Infantil.
Si no hi ha cap contratemps, es podran realitzar les inscripcions a les comparses a partir del dia 1 de maig fins el dissabte dia 13 de maig (ambdós dies inclosos).
De totes maneres, farem la corresponent comunicació via correu electrònic, xarxes socials i els mitjans de comunicació.