La normativa del foc afecta a la Patum Infantil

Benvolguts companys,

Des de fa temps, l’Associació de la Patum Infantil treballa per la constant millora i funcionament de la festa per a tots els nens i nenes que la viuen i participen, ja sigui formant part d’una comparsa com assistint a la plaça.
Conscients d’això, us podem avançar que aquest any, tornem amb més ganes que mai per tornar-vos a oferir  moltíssimes novetats!!! Això si, ho farem tot en el seu degut moment!

D’aquestes novetats n’hi una en especial que destaca de forma negativa i a molt a pesar nostre (tan cuidadors com els membres que formem l’Associació de la Patum Infantil) que ens veiem en la obligatorietat d’acceptar-la i acatar-la.

Estem parlant del compliment de la Disposició Addicional Sisena del Reial Decret 989/2015 on s’apuja fins als 10 anys l’edat mínima que han de tenir els nens/es per participar en qualsevol de les comparses de foc, afectant de forma directe a les comparses de les Maces (i Àngels), Guites (Xica i Grossa) i Plens.

Com que la Patum Infantil es celebrarà d’aquí 2 mesos aproximats, s’ha decidit a contra cor complir la normativa de forma totalment obligada. No obstant,  esperem i desitgem que la Patum Infantil del 2018 es pugui fer com sempre s’ha fet i sense cap tipus de restricció sobre l’edat dels nens/es que vulguin formar part en les comparses de foc.

Com afecta en el tema de comparsa i de sorteig d’accés?

En haver d’aplicar aquesta normativa, a dia d’avui, us hem de dir que els nens i nenes que l’any passat estaven en una comparsa de foc i aquest any el dia que es faci la Patum Infantil no tinguin l’edat mínim de 10 anys, malauradament no podran formar part de la comparsa.

Actualment estem definint els mínims i màxims d’alçada per accedir les comparses de foc com també que passa amb els 25 nens/es que estan en comparsa de foc i els afecta de ple aquesta normativa.
En el cas dels plens, a partir d’aquest any l’edat mínima també serà de 10 anys. Si s’hagués aplicat aquesta normativa l’any passat, hagués afectat a 7 nens/es.

S’està fent alguna cosa per evitar l’aplicació d’aquesta normativa?

En la passada diada del 11 de Setembre del 2016, la Patum Infantil va ubicar un estand al passeig del Vall amb l’objectiu de recollir firmes, on durant el dia, es van poder recollir un total de 2.346 . Altrament, també es va fer una campanya on-line perquè la gent que no va poder firmar a l’estand ho pogués fer a través del portal change.org a través d’aquest enllaç.

Coneixedors d’aquesta problemàtica, es va fer una reunió amb l’Ajuntament de Berga, concretament amb l’alcaldessa, la regidora de cultura i aleshores gerent del patronat per abordar el tema i trobar una solució conjunta. No obstant, veient que era una normativa i que des de l’òrgan local no s’hi podia fer res, es va concretar una reunió al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a Barcelona.

En aquesta reunió, ens va rebre el Director General de Cultura Popular Associacionisme i Acció Cultural, la responsable en cap del Servei de Promoció i Dinamització de la Direcció de Cultura Popular i també la directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central.

Des de l’Associació de la Patum Infantil es va exposar la problemàtica existent i ens van a emplaçar a realitzar un dossier seguint unes pautes i uns criteris molt marcats per un cop revisat i aprovat pels tècnics del Departament de Cultura es pugui presentar, defensar i valorar una exempció d’aquesta normativa a nivell europeu.

Quin és l’estat real d’aquest dossier?

Des de l’Associació de la Patum Infantil, fa bastants mesos que estem treballant en la realització d’aquest dossier. Degut a la seva complexitat, volem agrair a l’Ajuntament de Berga i de forma especial  a la regidora de cultura, Mònica Garcia,  per haver-nos facilitat tota la documentació que s’ha demanat des de l’Associació.
Per altra banda també volem agrair la comunicació directe i fluida amb la responsable en cap del departament de Cultura de la Generalitat per tal d’anar tots coordinats.
En la màxima brevetat possible el dossier serà entregat al Departament de Cultura de la Generalitat, esperant que els tècnics de cultura el supervisin i un cop ho hagin fet, serà qüestió de que la Generalitat faci arribar a nivell polític i institucional a les instàncies pertinents per buscar una excepcionalitat de la normativa a la Patum Infantil.

I això a on és deixa?

Com que la Patum Infantil es celebrarà d’aquí 2 mesos aproximats, s’ha decidit complir la normativa de forma obligada. No obstant, esperem i desitgem que la Patum Infantil del 2018 es pugui fer com sempre s’ha fet i sense restricció d’un mínim d’edat en les comparses del foc.
En el mateix moment que es tingui una excepcionalitat d’aquesta normativa, automàticament traurem les restriccions que ens han estat imposades i tornarem a fer la Patum Infantil tal i com l’hem fet fins a dia d’avui.

Si vol rebre qualsevol novetat per correu, ho podeu fer inscrivint-se al nostre butlletí:

Inscriu-te al nostre butlletí